Forumplein

Manage je tijd effectief met behulp van time management tips

Home  >>  Bedrijven en Bedrijfsleven  >>  Manage je tijd effectief met behulp van time management tips

Tijd is een illusoir begrip, want in principe is tijd niets anders dan een menselijke categorie die we over de wereld leggen. Daardoor kunnen we dagen indelen in 24 uren, weken in 7 dagen en jaren in 365 dagen, 52 weken of 12 maanden. De tijd, zoals we die als mens waarnemen, gaat ook altijd vooruit en is dus lineair. De tijd is als een lijn tussen verleden en toekomst en wij bevinden ons altijd overal op een punt op deze lijn en dat punt noemen we het heden. Dit heden schuift als het ware altijd met ons op. Waar we ook zijn en wat we ook doen, we bevinden ons altijd in het heden. Maar in tegenstelling tot andere dieren, is een mens wel in staat om te reflecteren op het verleden en te speculeren over wat de toekomst zal brengen. Dat komt natuurlijk omdat de mens over een zelfbewustzijn beschikt en zich dus bewust is van het voortduren van de tijd. Waar we ons als mens dus ook van bewust zijn is dat de tijd heel langzaam en heel snel kan gaan. Een minuut heeft altijd 60 seconden en duurt dus altijd even lang. Maar hoe snel de tijd voor een menselijke waarnemer gaat kan wel degelijk variëren. Hoe meer je te doen hebt, des te sneller vliegt de tijd voorbij. Daarom heb je soms het idee dat je te weinig tijd hebt. Je kunt niet om extra tijd vragen, maar je kunt de tijd wel extra goed benutten via de nodige time management tips. Als je je taken namelijk niet effectief over de hoeveelheid tijd verdeelt, dan loop je al snel achter de feiten aan en dat zorgt ervoor dat de stress toeneemt. Door gebruik te maken van enkele eenvoudige time management tips kun je de stress verminderen. Een hele simpele tip is bijvoorbeeld het stellen van prioriteiten. In feite zeg je hiermee dat je niet alles binnen een bepaald tijdstek kunt afronden. Daarom stel je prioriteiten, zodat je de belangrijkste taken wel afkrijgt. Stel je geen prioriteiten, maar werk je bijvoorbeeld gewoon een lijst af, dan loop je het risico dat je je tijd verdoet met zaken die niet van wezenlijk belang zijn. Qua time management tips kun je ook denken aan een zogenaamde gedachte dump. Zorg ervoor dat je altijd met een schone lei aan de dag begint en niet constant terugdenkt aan andere taken of vooruitdenkt aan taken die je nog moet doen. Kijk voor handige time management tips op timemanagement.nl.

Stress verminderen via tijdwinst.com

Zoals gezegd zijn de time management tips erg belangrijk om stress te verminderen. Een te grote hoeveelheid stress zorgt er voor dat je je taken minder efficiënt kunt afronden, waardoor je meer vetrating op loopt en nog minder tijd hebt om alles af te ronden. Daarom is het die bovengenoemde gedachtedump ook erg belangrijk, want daarmee kun je op een vrij eenvoudige manier je stress verminderen. Mindere gedachten leidt tot minder piekeren waardoor je je beter kunt focussen op de taak die voor je ligt.

Minder stress via het juiste eten

Een van de manieren om stress te verminderen is door voldoende vitamine B binnen te krijgen. Vitamine B zit bijvoorbeeld in de volgende voedingsmiddelen:

  • Krab
  • Makreel
  • Melk
  • Eieren
  • Kaas
  • Tofu

Op de site van timemanagement.nl vind je een lijst met allerlei voedingsmiddelen die jou kunnen helpen om je stress te verminderen. Verder vind je op de site ook nog andere tips waar je je stressniveau mee kunt terugdringen.


Comments are closed.