Forumplein

Wat is bioresonantie en hoe werkt het?

Home  >>  Mens en Gezondheid  >>  Wat is bioresonantie en hoe werkt het?

U heeft vast wel eens van alternatieve geneeswijzen gehoord: behandelingen die niet als medische zorg worden gezien. Voorbeelden hiervan zijn homeopathie, waarbij een stof wordt verdund tot een geneesmiddel, en acupunctuur, waarbij kleine naalden in de huid worden geplaatst. Minder bekend is bioresonantie, hoewel dit al vrij lang (vanaf de jaren ’70) wordt beoefend. Wat houdt dit in en waarom geloven mensen dat dit werkt?

Wat is bioresonantie?

Het woord bioresonantie is op te splitsen in twee delen. Allereest het stukje ‘bio’, wat ‘leven’ betekent: levende organismen als mensen, dieren en planten. Het tweede onderdeel van het woord is wat ingewikkelder: ‘resonantie’. Dit komt oorspronkelijk van het Latijnse woord resonare, wat ‘weerklinken’ of ‘trillen’ betekent. Bioresonantie-therapie is dan ook het idee dat levende organismen in een bepaalde frequentie (een soort ritme) trillen. Mensen kunnen trillingen ontvangen en zelf uitzenden – en dat laatste werkt volgens beoefenaars van de bioresonantie als volgt. Het menselijk lichaam bestaat uit cellen die bepaalde elektromagnetische trillingen uitzenden, door chemische processen die in de cellen plaatsvinden. Elke cel, elk orgaan en elk weefsel heeft zijn eigen trilling, en samen vormen zij de trilling van één persoon. Alles is in harmonie. Volgens de therapie kan dit echter verstoord worden bijvoorbeeld bacteriën of virussen, die ook hun eigen trillingen hebben. Dit disharmonische profiel beoogt zij te herstellen door een aantal stappen te ondernemen:

  • De afwijkende trillingen detecteren met speciale -apparaten;
  • De verstoring herstellen door trillingen toe te dienen die tegenovergesteld zijn aan de afwijkende variant;
  • Eventueel een homeopathisch geneesmiddel laten innemen.

Een van de meest gebruikte apparaten hiervoor is het BICOM-apparaat, waarbij het eerste woord staat voor het Engelse BIO-logical COM-puter. Hierbij worden trillingen naar de cliënt gezonden, die vervolgens trillingen terug zendt als reactie. Op  praktijktruecolors is te lezen dat het BICOM-apparaat de gezonde trillingen van de ongezonde onderscheidt. Deze ongezonde trillingen ontstaan volgens de therapie door een bepaalde storing die de geneeskracht van het lichaam zelf tegengaat. Het is vervolgens de taak van de bioresonantie-therapeut om deze storing te ‘diagnosticeren’ en te behandelen.

Waarom kiezen voor deze techniek

Een aantal mensen kiest ervoor om zich te laten behandelen door bioresonantie in plaats van de medische zorg. Er zijn een aantal redenen te noemen waarom zij deze keuze maken:

  • Therapeuten die de therapie gebruiken, zeggen succes behaald te hebben met deze alternatieve geneeswijze op verschillende gebieden: kleine verstoringen als hoofdpijn, allergieën of littekens, tot grotere afwijkingen als kanker en de ziekte van Lyme. Dit geeft de indruk dat de therapie zich alleen op fysieke klachten richt, maar ook mentale klachten zijn een er een onderdeel van.
  • De behandeling is pijnloos en ontspannen. De cliënt mag gaan zitten of liggen, waarna er elektroden op het lichaam worden geplaatst. Hiermee worden trillingen opgevangen dan wel uitgezonden.
  • De behandeling is snel – bij de praktijk True Colors duurt het zo’n 30 tot 40 minuten. Er zijn geen wachtlijsten en een overnachting is niet nodig.
  • De behandeling is natuurlijk: volgens de therapie heeft het lichaam een eigen genezende werking, en deze staat dan ook centraal. Externe factoren zouden dit echter kunnen blokkeren; denk daarbij aan stress, een lage weerstand of eerdergenoemde ziekten. Bioresonantie schrijft geen medicijnen voor en heeft dan ook geen bijwerkingen als effect – er wordt alleen gekeken naar de frequenties van het lichaam.

Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt in deze therapie, dan kunt u eens een kijkje nemen op de website van de praktijk True Colors: praktijktruecolors.nl. Hier worden verschillende behandelingen aangeboden, van bioresonantie tot bio-energetische therapie tot hulp bij het stoppen met roken. Ook wordt bij alles een handige uitleg aangeboden. Zo weet u waar u aan toe bent. 


Comments are closed.