Forumplein

Keerkleppen controle als vast onderdeel van het legionella beheersplan bij Holland Building Maintenance

Home  >>  Bedrijven en Bedrijfsleven  >>  Keerkleppen controle als vast onderdeel van het legionella beheersplan bij Holland Building Maintenance

hollandbuilding - keerkleppen controleOp het moment dat je te maken krijgt met een legionella beheersplan, dan moet je vele taken verrichten. Dit is mede afhankelijk van het soort organisatie waar je verantwoordelijk voor bent. Soms heb je meer verlichtingen en soms minder. Een vast onderdeel van elk legionella beheersplan is de Keerkleppen controle. Andere onderdelen van het legionella beheersplan zijn bijvoorbeeld:

  • Watermonsters verzamelen
  • Brononderzoek
  • Beheersmaatregelen
  • Chemische desinfectie

Legionellapreventie is verplicht voor zorginstellingen en andere bedrijven die in de categorie ‘hoog risico groep’ vallen. Water moet altijd gezuiverd worden. Als je de kraan opendraait dan komt daar enkel en alleen schoon en drinkbaar drinkwater uit als dat water gezuiverd is. Als er iets misgaat met het zuiveringsproces, dan kunnen er bacteriën in het water terecht komen die zeer slecht zijn voor de mens. De legionella bacterie kan dodelijk zijn en dus is het belangrijk dat de regelgeving betreffende waterzuivering erg streng is. Daarom is er een categorie ‘hoog risico groep’ waarbij eigenaren allerlei verplichtingen hebben om de kwaliteit van het water te garanderen. Die kwaliteit betreft niet alleen drinkwater, maar ook water in douches en baden. Plaatsen waar het buitengewoon warm is zijn broedplekken voor bacteriën en juist daar moet men extra opletten. Een van de taken die moet worden uitgevoerd is de keerkleppen controle. Tijdens een keerkleppen controle worden er verschillende taken uitgevoerd. Ten eerste moet de keerklep worden geïdentificeerd. Daarna moet worden beoordeel of het juiste type is toegepast volgens de geldende normering. Mocht die normering veranderen, dan moet ook de keerklep worden vervangen. Daarom is het dus ook belangrijk dat er regelmatige een keerkleppen controle wordt uitgevoerd. Verder is het belangrijk tijdens een keerkleppen controle om na te gaan of de keerklep op de juiste plaats is gemonteerd. Als het namelijk afwijkt, dan functioneert het systeem niet optimaal en dat is vragen om problemen. Ook is het van belang om te controleren of de keerplek drukvast is. Dit gebeurt via een traditionele onderdruk of bovendruk methode. Tot slot wordt er na elke keerkleppen controle een keuringsrapport opgesteld.

De keerkleppen controle gebeurt altijd steekproefsgewijs

Sommige drinkwaterinstallaties bevatten meer dan 50 keerkleppen. Het is natuurlijk een heel gedoe om alle 50, 80 of 100 keerkleppen te controleren tijdens een controle. Om die reden is het dan ook sinds 1 februari 2012 toegestaan om alle beveiligingen steekproefsgewijs te controleren. Dit is dus vergelijkbaar met wanneer je boodschappen koopt met de zelfscanner en de kassière moet de producten scannen ter controle. Als je een boodschappenkar vol met boodschappen hebt die allemaal gescand moeten worden, dan kan het enorm lang duren en dat is natuurlijk contra het principe van de zelfscan service. Daarom worden er een paar producten gescand. De vergelijking met de keerkleppen controle kan nog verder worden doorgetrokken, want mocht er tijdens de scan een product boven water komen dat niet is gescand, dan moeten alsnog alle boodschappen worden gescand. Zo is het ook tijdens de keerkleppen controle. Mocht er namelijk wel een defecte keerklep ontdekt worden, dan moeten alle keerkleppen alsnog worden gecontroleerd.

De uitzonderingen

Zoals met alles zijn er ook nu uitzonderingen. Bepaalde keerkleppen mogen niet via een steekproef worden gecontroleerd. Dit betreft keerkleppen met een speciale functie, keerplekken die zich op de meest kritische locaties bevinden en keerkleppen in de meest zware gebruiksomstandigheden. Deze keerkleppen moeten wel elk jaar verlicht worden gecontroleerd. Deze worden dus ook niet meegenomen tijdens de steekproeven, maar juist buiten de steekproef gehouden. Dit is omdat ze toch elk jaar gecontroleerd worden en het is zonde om ze dan dubbel te controleren tijdens de steekproef.


Comments are closed.