Forumplein

Verzekeringsfraude loont niet..

Home  >>  Bedrijven en Bedrijfsleven  >>  Verzekeringsfraude loont niet..

Wanneer de verzekeraar je als verzekerde beschuldigt van verzekeringsfraude, heeft dat hele vervelende gevolgen waar veel mensen zich waarschijnlijk niet bewust van zijn. Advocatenkantoor Phea ziet vaak in de praktijk gebeuren dat verzekeraars het proportionaliteitsbeginsel niet of niet goed toepassen. Wanneer je verzekeringsfraude pleegt kan je personalia in het Extrern Verwijzingsregister van de stichting CIS (afgekort het EVR). Dit noemt men ook wel de zwarte lijst van de verzekeraars. Wanneer je in het EVR staat geregistreerd, kan je eigenlijk bijna nergens meer een (schade)verzekering afsluiten. En wanneer het je toch lukt een verzekering af te sluiten, betaal je hoogstwaarschijnlijk torenhoge verzekeringspremies terwijl de voorwaarden slechter zijn.

Wat houdt het plegen van verzekeringsfraude in?

Juist. Even terug naar het begin, wat houdt verzekeringsfraude in? Verzekeringsfraude is kort gezegd het handelen met de opzet om een verzekeraar te misleiden. De fraudeur kan twee oogmerken hebben:

  • Bij het aanvragen van een verzekering. De fraudeur geeft dan een onjuiste voorstelling van de feiten. De fraudeur weet of vermoedt dat de verzekeraar, wanneer er een juiste voorstelling van de feiten wordt gegeven, de verzekering niet of niet onder dezelfde voorwaarden of premie zal accepteren.
  • Of bij een schade. De fraudeur heeft het oogmerk de verzekeraar te misleiden, waardoor verzekeraar een uitkering doet, die niet wordt verstrekt bij een juiste opgave van de feiten. Wat ook gebeurt is dat mensen doen alsof ze schade hebben. Ze zetten dan bijvoorbeeld een aanrijding in scene of zijn zelfs in staat om een opzettelijke aanrijding te organiseren. 

We zien al dat ‘opzet’ een belangrijk bestanddeel is bij verzekeringsfraude. Verzekeringsfraude wordt daarom ook wel ‘opzettelijke misleiding’ genoemd. Misleiding zonder opzet kun je geen verzekeringsfraude noemen. 

Wat volgt na het plegen van verzekeringsfraude?

Veel mensen weten niet wat er gebeurt wanneer je verzekeringsfraude pleegt. Echter heeft het plegen van verzekeringsfraude veel gevolgen voor de fraudeur. Enkele gevolgen voor de fraudeur zijn:

  • Afhankelijk van het voorval wordt de verzekering stopgezet
  • De kosten van het fraudeonderzoek worden verhaald op de fraudeur. Omdat er gebruik wordt gemaakt van externe professionals kunnen deze kosten hoog oplopen
  • Ook wordt de fraudemelding in veel gevallen in het eerder genoemde centrale database van de stichting CIS: Centraal Informatie Systeem. Deze database registreert gegevens van verzekeringen, zoals fraudemeldingen en schadevrije jaren, zodat deze informatie voor elke verzekeraar beschikbaar is
  • Dit kan tot gevolg hebben dat de fraudeur in het vervolg bij geen enkele verzekeraar een verzekering kan afsluiten, of alleen tegen een hoge premie 
  • Tot slot kan de verzekeraar overgaan tot het doen van aangifte bij de politie 

Fraude met een verzekering resulteert dus niet alleen in een niet-uitbetaalde claim, maar ook in een hoge rekening, een veel hogere premie en wat zeker niet best is, een strafblad. Het is daarom extra vervelends je (al dan niet terecht) verdacht wordt van verzekeringsfraude. 

Een ervaren fiscaal specialist heeft ervaring met fraudemeldingen en kan je bijstaan in een geschil met een verzekeraar en in een eventuele gerechtelijke procedure. 

Kortom, na het lezen van deze tekst zul je hopelijk veel meer weten over wat verzekeringsfraude precies inhoudt en wat de gevolgen zijn van het plegen van verzekeringsfraude. Wanneer je nog meer wil weten over dit onderwerp kun je verder op de website van Advocatenkantoor Phea kijken, dan gaan zij er nog even wat dieper op in.


Comments are closed.